חיפוש אחר המופלא

ספר זה הינו תיאור של שמונה שנות עבודה של פ.ד. אוספנסקי, סופר והוגה דיעות רוסי, עם מר גורדייף. השניים נפגשו בשנת 1915 ומכאן ואילך החל אוספנסקי לעסוק בלימוד מעשי של דרכים  המובילות להתעוררות ולצמיחה של התודעה באדם. הספר פורש את  משנתו של גורדייף, שיש בה מפתח לשינוי מהות קיומו של חיי האדם ומשמעות קיומו. 

פגישות עם אנשים מיוחדים

ספר זה חושף מעט מן הרז בחייו החידתיים של גורדייף. בפרקים הראשונים הוא מספר על ילדותו ונעוריו ליד הקווקז, על אביו המשורר ומספר הסיפורים ועל מוריו הראשונים. לאחר מכן הוא מספר על השלבים הראשונים בחיפוש שלו, על מסעותיו עם חבריו מקבוצת "מחפשי אמת" במקומות שקיים בהם ידע נשכח, בעיקר באסיה התיכונה. 

סיפורי בעל זבוב לנכדו

זהו הראשון בסדרת הספרים "על הכול ומן הכול" שכתב ג"א גורדייף , ובו הוא מציע את עיקרי משנתו. ספר זה הוא הגדול והחשוב בספריו ולכתיבתו הקדיש שנים רבות. לאדם, אומר גורדייף, יש מקום יחיד במינו ביקום ותפקיד מיוחד שנגזר ממנו. אך ההכרה באלה אינה באה באופן אוטומטי עם לידתו של האדם. בניגוד למה שנהוג לחשוב, אין האינדיבידואליות, התודעה, הרצון החופשי ונצחיות הנשמה באים מאליהם, אלא יש לרכוש אותם בעבודה ממושכת, שהוא מציע את עקרונותיה. לדבריו, האדם הרגיל מצוי במצב של שינה, ורק כאשר  הוא נעשה ער לטבעו האמיתי מתחילה התפתחותו. כ
באירוניה המיוחדת לו בחר גורדייף להציג את עיקרי תורתו דווקא דרך דמותו של בעל זבוב, שבמקרא ובמסורת הנוצרית הוא דמות אלילית דמונית. כשהוא משקיף על תולדות האנושות מנקודת מבט קוסמית, הוא מתבונן בעין ביקורתית בתרבויות העבר ובחיי האדם בהווה ומציע מפתח לחיים של משמעות אמיתית והתפתחות פנימית. 

Life is real only then when 'I AM'

הספר השלישי והאחרון שכתב גורדייף והוא חותם את סדרת הספרים "על הכול ומן הכול". 

Views from the real world

הספר הוא אוסף של הרצאות ושיחות שניהל גורדייף עם תלמידיו בין השנים 1917 ל -1933.