בשנת 1922, לאחר המהפכה הרוסית, עבר גורדייף מרוסיה לצרפת עם גרעין של תלמידים, שם ביסס את עבודתו
עד מותו בשנת 1949.

ז'אן דה זלצמן הייתה תלמידתו הקרובה ביותר של גורדייף ולקחה חלק בעבודתו מאז שנות ה-20. לאחר מותו היא המשיכה לעבוד עם הקבוצה הצרפתית, הרחיבה את פעילות הקבוצות בארצות נוספות ופיתחה במיוחד את התנועות, ריקודים מקודשים, שגורדייף אסף במנזרים ובמקדשים באסיה התיכונה, ושהיוו אבן יסוד בהוראתו.

בשנת 1979 ז'אן דה זלצמן שלחה את ז'אן סנטס להיות אחראי לתנועות בישראל. הוא השתתף במספר סרטים שיצרה על התנועות ועבד עמה מאז שנות ה-50.

ז׳אן סנטס מגיע לישראל באופן קבוע לעבוד עם קבוצת תלמידים, שהתגבשה סביבו.

העבודה בקבוצות בתל אביב וירושלים כוללת כיתות תנועות, מדיטציה מיוחדת שגורדייף לימד, שיחות, תרגילי התבוננות,עבודה עם טקסטים, מוסיקה ממסורות שונות ועוד.